Llogaritja e Kredisë

 • Kredi
 • Mundësia Financiare
 • Blerja me Kredi nga Fondi Rezervë
 • Shlyerja para Afatit
 • Shpenzime
 • Plotëso:
  Lloji i shlyrjes:
  • Principali plus interesi fiksë
  • Principali fiksë
  Lloji i kredisë:
  Menyra e llogaritjes:
  • Me sipërfaqe dhe çmim
  •           Çmimi: €/m²
  •     Sipërfaqja:
  •     Përqindja e garancisë:
  • Me vlerën e kredisë
  Koha e shlyrjes së kredisë:
  Banka:
  •   Me fond rezervë: 3.87%
  •      Tregtar: 5.08%
      
  Rezulton:
  Vlera e blerjes:
  Vlera e kredisë:
  Vlera e shlyrjes:
  Interesi:
  Pagesa fillestare:
  Koha e shlyrjes:
  Pagesa mujore:
  Shënime:
  1) Rezultati është vetëm për referencë.
  2) Përqindja e garancisë është përqindja e vlerës së shtëpisë që mund të keni marrë si vlerë të kredisë.
  3) Fond rezervë nuk ka në Shqipëri tani.
  Jeta Shqiptare Online™ (www.albinform.com) Copyright © 2010-2013 Të gjitha të drejtat e rezervuara