Jeni në vendin:Kreu » SHTËPI » Guida >

Një Model Marrëveshje Qeraje per Shtëpi

Koha publikimi: 07.12.2012  Autori: AI  Komente: 0             

     Sot me datë 15 Tetor 2008 në Tiranë, firma ABCDE International Shpk-Tiranë i përfaqësuar nga Zoti ABC (Nr. PP. 0000000) që këtu me poshtë quhet Pala A dhe Z. EFGH me familien e tij, që ketu me poshtë quhet Pala B si pronarë i ambjentit, bien dakort në mareveshjen e mëposhtëme:

1. Pala B jep Pala A një hyrje me dhomë, paradhomë, sallon e banjo në katin e parë me hyrje kryesore nga rrugica, me adresë Rruga e Durrësit Nr. XX,  Tiranë, që do të shërbej si selia i firmës dhe vendi banime.
2. Kjo banesë jepet me qera për një periudhë kohe pese vjet nga data 1 Nëntor 2008 deri 30 Nëntor 2013. Në rast Pala A largohet me shpejt, detyrohet të njoftojë Palën B para 30 ditësh. Në qofte se Pala A bie dakord me  Pala B, kjo kontratë mund të përsëritet me kushtet meposhteme.
3. Qeraja mujore do të jetë 14,000(katërmbëdhjetë mijë lekë të reja) Lek në këtë shumë përfshhen, qeraja e shtëpisë të kompletuar dhe ambjentin në oborrin, parking makine, shpenzimet për ujë dhe pastërimin.  Drita dhe telefon do të paguahet nga Pala A.
4. Qeraja mujore do të parapaguhet brënda 3 ditë për muajin pasardhës.
5. Hyrja do të dorëzohet në rregull sipas inventarit verbal.
6. Pala B do të garantojë Palës A, sigurinë fizikë në zonen e shtëpisë dhe një përdorim të sigurtë e normal të shtëpisë dhënë me qera, të shoqëruar edhe me ambjentet e jetesës.
7. Në rast se ndonjera palë ndryshon me forcë kushtet e sipërshenuara, pala tjetër përfundon këtë mareveshje dhe mer kompensim nga pala tjetër.

  Pala A: Z. ABC                   Pala B: Z.  EFGH


Njoftim: Ky artikull është një shkrim i zgjeruar me burimin "AI". Webi Jeta Shqiptare Online™ nuk mban përgjegjësi për përmbajtjen e tij. Nëse ka mos përputhje të fakteve ose të ligjit, gabime teknike ose kontestim në të drejtat e autorit, na kontaktoni në kohë dhe informohu me klikimin [korrigjim].
Tags: Model * qeraje * marrëveshje
Më sipër: Ktheu te lista
Më poshtë: Rregjistrim qiraje

Komento tek “Një Model Marrëveshje Qeraje per Shtëpi” si mëposhtë:

Komente të lexuesve (Totali: )

Komentoj unë
Komenti po ngarkohet....
Nofka: Komentoni si abonentë ose si vizitorë: