Jeni në vendin: Kreu » Ndihmë > Deklaratë

Deklaratë

1. Rregullat e Përdorimit
 
Mirësevini në Jetën Shqiptare Online™ (www.albinform.com )! Është kënaqësi me ju në këtë faqe. Kur vizitoni faqen tonë, sidomos kur publikoni informacionin, ju jeni angazhuar automatikisht në përputhjen e rregullave tona si mëposhtë:
1) Mos shkelë ligjet e shtetit ose rregulloren tonë;
2) Përmbajtja e publikimit të jetë e vërtet dhe e hartuar mirë;
3) Mos shkelë të drejtat e palës së tretë dhe mos i drejto lexuesit në adresën e webit të vëçantë me qëllim fitimi;
4) Mos përhapë e-mailet rubbish ose informacionet për skema piramidale;
5) Mos shpërnda viruse ose programe që mund të dëmtojnë ose mbingarkojnë rrjetin webi tonë;
6) Mos kopjo, redakto ose shfrytëzo materialet e të tjerëve;
7) Mos merr ose përdor informacionet (p.sh. adresat) e të tjerëve pa praninë e tyre;
8) Mos kufizo ose blloko vizitën në faqen tonë nëpërmjetë programimit;
9) Mos vepro në dëm të Jetës Shqiptare Online™, ndryshe ne mund të marrim masa sigurie p.sh. kufizim, revokim i shërbimit tonë ose heqjen e publikimit të shkelësit.
 
2. Rregullat për Ndalim të Informacionit
 
1) Publikimi është ndaluar me informacionet si mëposhtë:
 
a. kundër kushtetutës, ligjit, rregullave administrative;
b. propaganda që kundërshton pushtetin;
c. fjalët që kërcenojnë sovranitetin e shtetit;
d. fjalët diskriminuese për minorancën ose fjalët kundër etikës;
e. thashetheme e mashtrime me pasoja në stabilitetin social;
f. informacion ofendues, terror, dhunues ose ekstrem;
g. propagandë terroriste, fjalë që inkurajojnë krime ose shpifje personale;
h. fjalët kundër organeve shtetëtore, jo qeveritare ose organizatave shoqërore.
 
2) Artikuj të Ndaluar
 
a. organe njerëzore;
b. sende të vjedhura;
c. mallra të falsifikuara ose të imituara;
d. dinamitë, materiale shpërthyes, paisje shkatërruese masive;
e. baste ose llotari jo e liçensuar;
f. dokumente ose informacione shtetërore, personale;
g. medikamente, paisje seksuale;
h. stemë ose uniformë shtetërore;
i. publikimet porno;
j. informacione jo humanitare;
k. prostitucion;
l. skema piramidale;
m. artikuj të rrezikshëm;
n. armë zjarri, armë e ftohtë;
o. kafshë të mbrojtura nga ligji;
p. artikujt të ndaluar me ligj.
Shënim: Artikujt e mëposhtëm mund të kenë nevojen e liçensimit për shit-blerje:
- pije alkolike;
- pesticide;
- paisje spiunazhi;
- paisje bixhozi;
- cigare.
 
3) Të Tjera të Ndaluara
 
Publikimet me informacionet e poshtë shënuara do të hiqen nga webi:
a. shpifje ose fyerje qoftë personale qoftë fetare;
b. publikimet masive në të njëjtën kollonë (kategori) brënda ditës nga e njëjta zonë;
c. shkelje e të drejtave të palës së tretë;
d. informacionet që janë marrë nga burimet të tjera pa deklarim;
e. informacionet të pa vërteta ose ilegale;
f. publikimet pa qëllim ose pa kuptim;
g. publikimi gjendet në kollonën e gabuar.
 
3) Konfirmimi dhe Pranimi i Rregullave të Jetës Shqiptare Online™
 
Si pronar e operator i të gjitha faqeve, Jeta Shqiptare Online™ vepron sipas ligjit e moralit të shoqërisë, po kështu i kërkon respektimin e rregullave nga përdoruesi dhe abonenti. 
Përdoruesi ose abonenti konsiderohet i pranishëm me rregullat e Jetës Shqiptare Online™ nga momenti i mbarimit të këtij regjistrimi.
 
4) Përshkrim i Shërbimit
 
Jeta Shqiptare Online™ i afron përdoruesve shërbime falas mbi faqet e saj, por ju si përdorues duhet të dini:
a. të keni një kompjuter me modem me vetë;
b. të paguani për shërbim interneti të ISP-së.
Për të shijuar shërbimet e këndshme, ne kërkojmë kujdesin tuaj:
a. informacionet personale që ju vendosni gjatë regjistrimit duhet të jenë të sakta;
b. informacionet tuaja duhet të jenë të rinovuar në kohë.
Jeta Shqiptare Online™ do të ruajë informacionet personale të abonentit sekret përveç rasteve:
- kur abonenti vetë ose nëpërmjetë një personi tjetër na njofton ne me e-mail për zhbllokimin e privatësisë së tij.
- organet shtetërore ose persona me kompetencë i kërkojnë Jetës Shqiptare Online™ informacionet personale në përputhje me ligjin.
 
5) Çeshtje Ligjore
 
a. Përveç atyrë që janë sipërshënuar Jeta Shqiptare Online™ nuk  merr përgjegjësinë për dëme të shkaktuara nga rastësia, neglizhenca, mosmarrëveshja, shpifja, shkelja e copyrightit e të drejtave intelektuale si dhe nga virusi kompjuterik.
b. Informacionet janë publikuar nga përdoruesit me dëshirën e tyrë, nuk kanë lidhje ligjore me Jetën Shqiptare Online™.
c. Lidhjet e webëve nën kokën e këtij webit ose lidhjet direkt me jashtë janë vendosur për lehtësimin e qytetarëve me qellim jo përfitimi. Ato mund të ndryshohen shpesh dhe nuk janë në dorën tonë, prandaj ne nuk mbajmë përgjegjësinë për përmbajtjen e tyrë.
d. Si operator, Jeta Shqiptare Online™ rezervon të drejtat të ndalojë shërbimin informatik ndaj abonentit.
e. Nëse ndonjë person ose shoqëri ka kontestim për informacionin e publikuar ose lidhjen e webit, ai duhet të na kontaktojë me shkrim për heqjen e tij nga webi ynë.